Cuma Hutbesi 26.01.2018

26 Ocak 2018 tarihinde yazıldı.

CUMA HUTBESİ 26 OCAK 2018

İLİ : GENEL
TARİH : 26.01.2018

BİRLİK VE BERABERLİK RUHU

Cumanız Mübarek Olsun Aziz Müminler!

Yüce Rabbimiz, okuduğum âyet-i kerimede şöyle
buyuruyor: “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a)
sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size
olan nimetini hatırlayın. Hani siz, birbirinize
düşmandınız da O, kalplerinizi birleştirmişti. O’nun
nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine siz bir ateş
çukurunun tam kenarında idiniz de O, sizi oradan
kurtarmıştı. Allah size âyetlerini böyle apaçık
bildiriyor ki doğru yola eresiniz.”1
Peygamberimiz (s.a.s) de okuduğum hadis-i şerifte
şöyle buyuruyor: “Cennete giren hiçbir kimse,
yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile dünyaya
geri dönmeyi arzu etmez. Ancak şehit, cennette
gördüğü aşırı itibar ve ikram sebebiyle tekrar
dünyaya dönmeyi ve on defa şehit olmayı ister.”2

Kardeşlerim!
Millet olarak büyük badirelerden, ağır
imtihanlardan geçtik. Daha dün Çanakkale’de,
Sakarya’da, Dumlupınar’da vicdanı paslanmış, insafını
ve insanlığını kaybetmiş güçler, bizi tarih sahnesinden
silmek amacıyla üzerimize geldi. 15 Temmuz’da
tarihimizin en büyük ihanetlerinden birine maruz kaldık.
Bu zor günlerde bizi muzaffer eyleyen muazzam bir
gücümüz vardı. Bu güç, Allah’a olan sarsılmaz
imanımızdı. Vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa olan
aşkımızdı. Şehitlik ve gazilik sevdamızdı.
Bizler, din ve mukaddesat uğrunda doğusuyla,
batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle binlerce evladımızı şehit
vererek bu toprakları beraberce vatan kıldık. Aynı
secdede Rahman’a kul olmakla, aynı kıblede istikamet
bulmakla, birbirimize olan muhabbetle, birlik ve
beraberlik ruhuyla bütün zorlukların üstesinden geldik.

Muhterem Müminler!
Son yıllarda hem İslam ümmeti olarak hem de
millet varlığımızla yine imtihan çemberinden geçiyoruz.
Gücümüzü zayıflatmak, kardeşi kardeşe kırdırmak
isteyenler, fitne, terör ve ihanet silahıyla üzerimize
geliyor. İslam coğrafyasının dört bir köşesinde açılan ateş
çukurlarının içine ülkemiz de çekilmeye çalışılıyor. Türlü
hile ve desiselerle, plan ve tuzaklarla varlık ve bekamız,
istiklal ve istikbalimiz hedef alınıyor. Birliğimiz ve
dirliğimiz tehdit edilerek aslında İslam ümmetinin
umutları tüketilmek isteniyor.

Aziz Kardeşlerim!
Necip milletimiz, bugün oynanan bütün karanlık
oyunları feraset ve basiretiyle elbet bozacaktır. Zorlukları
elbirliğiyle bir kez daha aşacak ve ihaneti püskürtecektir.
Bu kahraman milleti hedef alanlar iyi bilmelidir ki; bizim
en muazzez değerlerimizin başında vatanımız gelir. Biz,
gerektiğinde aç ve susuz yaşarız, fakat hürriyet ve
bağımsızlığımızdan, izzet ve onurumuzdan asla taviz
vermeyiz. Mukaddesatımız uğrunda bedenimizi siper
ederiz, ama bir karış vatan toprağından bile vazgeçmeyiz.
Bu yüce millet, geçmişten günümüze kadar savaşı
değil barışı, tefrikayı değil birlikte yaşamayı tercih
etmiştir. Bizim temel şiarımız, her daim zalimin
karşısında, mazlumun yanında yer almaktır. Hakkı ve
haklıyı savunmaktır. Kimsesizin, mağdurun, mültecinin,
garibin ümidi olmaktır. Çaresize çare sunmaktır.
İslam’ın fetih anlayışı gereği bizim yüce
ideallerimiz vardır. Bu ideal, değerleri sömürmek değil,
yüceltmektir. İnsanlığa huzur, barış ve medeniyet takdim
etmektir. Yeryüzünde kötülüğe engel olup iyiliği hâkim
kılmak için çalışmaktır. Kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla
yaşlısıyla, kahraman güvenlik güçlerimizle milletimizin
her ferdinin bugün verdiği şanlı mücadele, işte bu yüce
ruh ve idealin bir tezahürüdür.

Aziz Müminler!
Millet olarak Rabbimizin karşısında, tarih önünde
insanlık adına her birimize görev ve sorumluluklar
düşüyor. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere inat,
gönüllerimizi iman kardeşliğiyle sımsıkı kenetlemeye
devam edelim. Terörü, fitne ve fesadı körüklemeye
yönelik oyunlara karşı uyanık olalım. İstiklal Şairimizin,
Değil mi cephemizin sinesinde iman bir;
Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;
Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz,
Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!
mısralarında ifade ettiği azmimizi, muhabbetimizi,
birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek her türlü söylem ve
eylemden uzak duralım.

Kardeşlerim!
Geliniz bu mübarek Cuma vaktinde hep birlikte
Yüce Rabbimize şöyle niyazda bulunalım:
Rabbimiz! Okunan Fetih Sureleri hürmetine,
istiklal ve istikbalimiz, birlik ve beraberliğimiz uğrunda
mücadele eden kahraman ordumuzdan, güvenlik
güçlerimizden nusret ve inayetini esirgeme! Millet olarak
bize zafer ihsan eyle! Şehitlerimize rahmet, gazilerimize

şifalar lütfeyle!
Allah’ım! Birliğimize, dirliğimize göz dikenlere,
izzetimize, şerefimize kast edenlere fırsat verme!
Milletimizi ve İslam ümmetini her türlü dahili ve harici
düşmanlardan muhafaza eyle!
Rabbimiz! Terör ve vahşetten, kan ve gözyaşından,
fitne, fesat ve bozgunculuktan beslenenlere karşı milletçe
yekvücut olmayı nasip eyle! Asırlardır İslam’ın
sancaktarlığını yapan, senin adının gök kubbede
yankılanması için çabalayan bu aziz milleti sen mahcup
etme!

1 Âl-i İmrân, 3/103.
2 Buhârî, Cihâd, 21; Müslim, İmâre, 109.

Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

HUTBEYİ PDF OLARAK İNDİR

57 kez görüntülendi.

Etiketler: , , ,

 ASTROLOJİ